Thursday, 19 September 2013

Surah 93{93}
ADH-DHUHA (waktu dhuha). 1~11  
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Perhatikan dhuha.
2. Dan malam, apabila senyap sepi.
3. Tuhan mu tidak buang mu dan tidak marah
4. Dan sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagi mu daripada permulaan.
5. Dan sesungguhnya Tuhan mu akan memberi kepada mu hingga engkau reda.
6. Bukan kah Allah dapati mu yatim, lalu ia pilihara ?
7. Dan ia dapati mu bingong, lalu ia pimpin ?
8. Dan ia dapati mu miskin, lalu ia beri kecukupan ?
9. Oleh sebab itu, ada pun anak yatim, maka janganlah engkau hinakan
10. Dan ada pun orang yang bertanya maka janganlah engkau tengking.
11. Dan ada pun nikmat Tuhan mu, maka hendaklah engkau dermakan. 

[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ringkasan Surah]. 


Asia Formula Game